Historie našeho pivovaru

Bohatá historie Rychnovského pivovaru sahá až do 16. století, kdy byl postaven původní Trčkův zámek. Ten později Kolowratská vrchnost přebudovala na pivovar, který nejdříve provozovala sama a později prostřednictvím nájmů. V říjnu 1913 jej pronajala Janu Mikšovi.

Jan Mikš se v roce 1905 vyučil pivovarskému řemeslu ve smíchovském pivovaru, potom absolvoval Sladovnickou školu v Praze. Poté přešel jako tovaryš do plzeňského Prazdroje a v letech 1907 – 1908 studoval na Pivovarské škole v Berlíně. Další praxi získal jako podsládek u firmy Pivovary Dreher – Budapešť. V roce 1910 se stal podsládkem pivovaru v Záhřebu. Dva roky vařil pivo také v Jižní Americe, kde pracoval jako podsládek v pivovarech v Santiago de Chile, Buenos Aires, v Montevideu a dalších jihoamerických městech. Práci a výuku měl usnadněnou tím, že mluvil plynně německy a španělsky. V Santiago de Chile se seznámil s hrabětem Kolowratem, který zde byl jako velvyslanec a který jej později doporučil jako správce rychnovského pivovaru, kterým se stal v roce 1913, když před tím ještě krátkou chvíli pomáhal otci v řízení velkostatku v Litomyšli.

V roce 1918 zakoupil od Kolowratů pivovar a od základů jej zmodernizoval. Pivo s ním později vařil i jeho syn Jan, rovněž vystudovaný sládek. Mikšův pivovar v Rychnově nad Kněžnou patřil mezi nejlepší pivovary středně velkého typu, s ročním výstavem 15000 hl. piva. Vařilo se v něm desetistupňové světlé výčepní pivo, dvanáctistupňový světlý ležák, třináctistupňový Březňák a pro labužníky čtrnáctistupňový tmavý Porter a později rovněž 14°Kvardian. Pivovar byl velmi moderně vybaven, v té době na špičkové úrovni, ocelovými tanky místo původních dřevěných. Rovněž tak zde byla nová spilka, moderní varna a další technologické zařízení. Ve sladovně byl vyráběn kvalitní slad. V naší fotogalerii si můžete prohlédnout dobové zařízení pivovaru.

Jan Mikš, zakladatel

Jan Mikš

zakladatel pivovaru

Jan Mikš, současný vlastník

Jan Mikš

vnuk zakladatele a současný vlastník

Poválečné období

V roce 1948 byl však pivovar znárodněn a v roce 1962 byla výroba piva zrušena a veškeré vybavení bylo z pivovaru odstraněno a objekt byl přebudován na sodovkárnu. Jak Jan Mikš starší, tak jeho syn byli perzekuováni. Jan Mikš mladší ale zůstal v oboru jako sládek v lokálních pivovarech ve východních Čechách a později jako sladmistr v Kostelci nad Orlicí a nejdéle jako vedoucí sladovny v pivovaru v Hradci Králové. Patřil mezi přední odborníky a praktiky při výrobě sladu, přičemž přispěl několika patenty k technologickému zdokonalení výroby sladu v rámci bývalé ČSSR.

V roce 1993 byl provoz sodovkárny spolu s objektem ve značně zchátralém stavu vrácen v restituci rodině Mikšových. Jan Mikš, vnuk zakladatele, začal ihned po navrácení celý objekt rekonstruovat. Obnova byla dokončena v roce 2008. V současnosti v areálu provozuje sodovkárnu, ke které přidal v roce 2001 moštárnu a o dva roky později pěstitelskou palírnu. V roce 2015 jsme začali vyrábět také Cider.

V červnu 2008 byla založena firma Městský Podorlický pivovar s.r.o., kde minoritním společníkem je město Rychnov nad Kněžnou, zbývající část vlastní Podorlická sodovkárna s.r.o., která vybudovala minipivovar s roční kapacitou 1000 hl. Postupně došlo k rozšíření technologické části sklepa o další ležácké tanky, které umožnily navýšit roční kapacitu na současných 2000 – 2500 hl. Na vlastní minipivovar bezprostředně navazuje zahradní restaurace Pivovarský šenk. O tom, že rekonstrukce je velmi zdařilá svědčí i Cena Města Rychnov nad Kněžnou za rok 2008, kterou město udělilo současnému vlastníkovi Janu Mikšovi anebo Cena českého sládka F. O. Poupěte udělená Českým svazem pivovarů a sladoven za obnovu výroby rychnovského piva z roku 2012.

Historické fotografie
Historické fotografie

Rychnovský patriotismus

Rodina Mikšova byla vždycky úzce spojena s rychnovským regionem a současný vlastník na toto regionální cítění navazuje. Areál objektu tak slouží nejenom k vlastní výrobě, ale i k pořádání různých kulturních akcí ve spolupráci s městem Rychnov nad Kněžnou. V rámci kulturního festivalu Poláčkovo léto, se zde pořádají divadelní představení. Velmi oblíbené jsou také každoroční lidové oslavy Vítání jara a Loučení s létem, na které se pravidelně schází lidé nejen z Rychnova, ale i z okolních obcí. Průměrně se jich účastní více než 1000 návštěvníků.

Pivovar je spojen také s jednou významnou osobou českého divadla, a to s Jaroslavem Weigelem, který se v roce 1931 v pivovaru narodil a strávil zde s rodiči první léta svého života, když jeho otec pracoval jako sladovnický. Jan Weigel je herec, scénograf a kostýmní výtvarník, který se do povědomí široké veřejnosti dostal ve spojitosti s Divadlem Járy Cimrmana. Během oslav Vítání jara v roce 2013 slavnostně narazil první sud nového černého 14⁰ Kvadriánu, jemuž se stal kmotrem.

Jsme velice hrdí na to, že se nám mnoha letech usilovné práce podařilo navázat na bohatou předválečnou historii pivovaru. Neméně nás těší, že jako jediní v republice pak v jediném objektu a v rámci jednoho provozu vyrábíme nealko nápoje, provozujeme pěstitelskou moštárnu, pěstitelskou palírnu a lihovar a vyrábíme a vaříme kvalitní rychnovské pivo a nově zavádíme také výrobu Cideru.